Информация за цените bourgas

От касата можете да закупите житони за различните атракциони в парка. Цената на всички житони е 3 лв. 

Касата отвартя всеки ден при добро време от 9:30ч.

ПРАВИЛНИК
Ако обичате игрите и забавленията Детски кът-Бургас е едно подходящо място, което ще ви предложи да се насладите на атракционите и заведенията на нашия парк. За да бъде престоят ви в Детски кът - Бургас незабравимо удоволствие, молим ви да спазвате стриктно инструкциите на персонала и указанията за използване на атракционите. Детски кът - Бургас  очаква Вашите мнения, съвети и предложения. Можете да се обърнете към нас за повече информация като използвате формата за онлайн връзка или посочените телефони. Можете и директно да ни посетите на посоченият адрес. Детски кът - Бургас не е само увеселителен парк, а любимо място за отдих и развлечение на бургазлии и гости на Бургас.
Общи правила:
Спазвайте правилата за безопасност при ползването на атракционите.

Спазвайте стриктно инструкциите на персонала.


Съблюдавайте възрастовите ограничения за различните съоръжения.

Не оставяйте децата без надзор.


Не застрашавайте собствената си безопасност и тази на другите посетители.


Пазете чистотата в парка.
Дръжте домашните си любимци с необходимите си предпазни средства.


Детски кът - Бургас не носи отговорност за инциденти възникнали в резултат на нарушаване на правилата за безопасност и за изгубени вещи.


За умишлено причинени щети Детски кът- Бургас си запазва правото да търси отговорност от извършителите.
classicreplicas.co.uk

thereplicas.co.uk

Detski kat